Ημερολόγιο βασιλοτροφίας

Για να καταστεί λίγο πιο εύκολη η διαδικασία βασιλοτροφιας εισάγετε την ημερομηνία που θα εμβολιάσετε ή σκοπεύετε να εμβολιάσετε , προκειμένου να πάρετε το ημερολόγιό εκτροφής βασιλισσών.

Πότε θα αρχίσετε τον εμβολιασμό ?