Υπολογιστής σιροπιού ζάχαρης

 

Συνολικό σιρόπι ζάχαρης που θέλουμε να φτιάξουμε : (λίτρα)

Αναλογία:(kg για ζάχαρη : l για νερό)

Ζάχαρη: (χιλιόγραμμα)

Νερό: (λίτρα)